László Gyula hagyatékának fondjegyzéke

FOND 1.

 

I. LÁSZLÓ GYULA ÉLETÉRE, MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ IRATOK

I. 1. László Gyula személyi iratai: keresztlevelek, származást igazoló iratok, igazolványok, tanulmányaival kapcsolatos bizonyítványok, ösztöndíjak, katonaság, lakásügyek, áttelepüléssel kapcsolatos iratok, örökösödési iratok, közvetlen családtagjaival kapcsolatos dokumentumok, gazdasági feljegyzések, önéletrajzok, munkakönyv, káderanyag, nyugdíjazási iratok, kitüntetések, orvosi papírok, számlák, csekkek, névjegyek, temetésére vonatkozó intézkedések, gyászjelentése.

I. 1. 1. Képzőművészeti Főiskola. „Turul” szövetség. Egyéb felsőfokú tanulmányok. Ösztöndíjak. E korszakához kötődő dokumentumok.

I. 2. László Gyula állásügyeivel kapcsolatos dokumentumok. Pályázatok, kinevezések, megbízások, megszüntetések. Nemzeti Múzeum, Műemléki Felügyelőség, műemlékvédelemmel kapcsolatos tevékenysége.

I. 2. 1. Erdélyi kapcsolatok. Kolozsvári Egyetem, Erdélyi Tudományos Intézet, Magyar Népi Szövetség, részvétel bármilyen Erdéllyel kapcsolatos tudományos vagy politikai szervezetben. Kisebbségi kérdések.

I. 2. 2. László Gyula tudományos tevékenységével kapcsolatos dokumentumok. Akadémiai működésének iratai. Kapcsolata az MTA-val, annak bármely osztályával, intézetével, bizottságával. Ezekhez kapcsolódó beszámolók, előadások, kandidátusi, doktori, munkahelyi viták, jegyzetek, állásfoglalások, javaslatok, lektori jelentések. A TMB-vel kapcsolatos, rá vagy más személyre vonatkozó minősítő iratok, javaslatok. Részvétel szerkesztőbizottságokban. Tudományos írások.

I. 2. 3. László Gyula egyetemi, oktatási működésére vonatkozó iratok. Kolozsvári Tudományegyetem, ELTE, Iparművészeti Főiskola, vidéki egyetemek. Részvétel egyetemeken folyó kutatásokban. Kinevezések, megbízások, besorolási iratok. Egyetemi intézetek, tanszékek, szakok szervezése, tananyag kidolgozása, tervezetek. Egyetemi jegyzetanyag, tankönyvek elkészítése. Egyetemi előadásainak jegyzetei, hallgatók egyetemi gyakorlatainak előkészítése (ásatásokon való részvételük). Hallgatók, kollégák értékelése, minősítése. Felterjesztés jutalmazásokra. Káderanyagok.

I. 2. 4. László Gyula régészeti tevékenységével kapcsolatos dokumentáció. MTA Régészeti Bizottság, MTA Régészeti Intézet. Ásatások, ásatási jelentések, beszámolók, publikációk, helyszínrajzok, ábrázolások (Kijev, Csanád, etc.).

I. 2. 5. László Gyula részvétele hazai, külföldi konferenciákon, nemzetközi kongresszusokon. Ezekre vonatkozó meghívók, programok, előadások. Kiutazási engedélyek, kiviteli engedélyek, valutakiváltások, visszautasítások, úti beszámolók.

I. 2. 6. László Gyula szakirodalmi tevékenysége. Kapcsolata szerkesztőségekkel, kiadókkal, filmforgalmazókkal. Cikkek, könyvek, filmforgatókönyvek kiadásával kapcsolatos tervek, írások, szerződések. Kiadói értesítések.

I. 2. 7. László Gyula múzeumi tevékenysége. Magyar Nemzeti Múzeum. Kiállítások rendezése Budapesten és vidéken. Műemlékvédelemmel kapcsolatos írásai.

I. 2. 8. László Gyula képzőművészeti tevékenysége. Szakvélemények, kritikák. Kiállítások saját alkotásaiból.

I. 2. 9. László Gyula beszédei. Kiállítási megnyitók, hozzászólások, vélemények, megemlékezések, ünnepi köszöntők, válaszai az őt köszöntőknek, búcsúbeszédek.

I. 2. 10. László Gyula felkérése előadásokra, szakmai beszélgetésekre, kiállítások megnyitására.

I. 2. 11. László Gyula olvasás közben készített cédulái, bibliográfiai jegyzetei, észrevételei.

I. 2. 12. László Gyula vegyes iratai. A mindennapi élettel kapcsolatos iratok, feljegyzések. Könyvrendelések, könyvtári olvasójegyek, naptári feljegyzések, belépőjegyek, emlékeztetők, feladóvevények.

I. 2. 13. László Gyulával készített beszélgetések szövege

II. LÁSZLÓ GYULA LEVELEZÉSE. LEVELEI MÁSOKNAK

II. 1. Levélmásolatok szándéka szerint kronologikus rendben, kötetekbe rendezve.

II. 2. Szabadon lévő levelek a címzettek betűrendjében.

III. LÁSZLÓ GYULÁNAK ÍRT LEVELEK A LEVÉLÍRÓK BETŰRENDJÉBEN

Konferenciákra szóló meghívók (I.2.5.), felkérés kiállítások rendezésére (I.2.7.), felkérés saját műveinek kiállítására (I.2.8.), felkérések szakmai beszélgetésekre, kiállítások megnyitására (I.2.10.) – amennyiben levél formájában íródtak, ide kerültek a levelek közé, de tárgyszavak, intézmények szerint visszakereshetők.

IV. MÁSOK LEVELEI A LEVÉLÍRÓK BETŰRENDJÉBEN

Nem László Gyulának szóló levelek.

V. GYÁSZJELENTÉSEK

VI. LÁSZLÓ GYULA KÉZIRATAI

VI. 1. Könyvek

VI. 2. Tanulmányok

VI. 3. Folyóiratcikkek

VI. 4. Lexikoncikkek

VI. 5. Előadások

VI. 6. Egyetemei jegyzetek

VII. MÁS SZERZŐK KÉZIRATAI

VIII. CSALÁDTAGOKRA VONATKOZÓ ÍRÁSOK

IX. LÁSZLÓ GYULÁRA VONATKOZÓ ÍRÁSOK

X. FÉNYKÉPEK

X. 1. László Gyula fényképei egyedül, társaságban

X. 2. Családtagok, barátok, ismerősök fényképei

X. 2. 1. László Gyuláról készült képzőművészeti alkotások fényképei

X. 2. 2. László Gyula külföldi útjain készült felvételek

X. 2. 3. Ásatásokon készült felvételek

XI. VEGYES NYOMTATVÁNYOK

XI. 1. Meghívók kiállításokra

XI. 2. Meghívók fogadásokra

XI. 3. Esküvői értesítések

XI. 4. Hangversenyprogramok

XII. „RAGASZTÓS” KÖNYVEK

XIII. LÁSZLÓ GYULA VEGYES ÍRÁSAI

XIII. 1. Kritikák, nem szakmai ismertetők

XIV. MÁSOKRA VONATKOZÓ ÍRÁSOK

XV. IDEGEN SZERZŐK ÍRÁSAI